Utwórz fakturę

REYA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REYA
PIN 35707160
TIN 2020971843
Data utworzenia 22 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REYA
Bratislavská 28
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 696 €
Zysk -3 745 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903714760
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,150
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,162
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 364
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 364
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,798
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,798
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,320
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 514
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 514
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,152
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,140
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,140
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 654
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 356
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 298
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 668
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 168
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,150
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,836
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,394
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,052
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,446
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,745
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,986
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,539
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,194
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 345
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,447
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,846
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,846
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 601
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 502
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 632
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 366
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,659
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,696
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,659
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,428
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,736
D. Usług (účtová grupa 51) 18,575
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,025
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,649
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,340
4. Koszty społeczne (527, 528) 36
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 318
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,630
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,630
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 144
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,732
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,348
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 533
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 439
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 439
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -533
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,265
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,745
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707160 TIN: 2020971843
 • Zarejestrowana siedziba: REYA, Bratislavská 28, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 22 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Silvia Rybárová Bratislavská 28 Pezinok 902 01 13.02.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Silvia Rybárová 6 639 € (100%) Bratislavská 28 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2012Nové obchodné meno:
   REYA s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Silvia Rybárová Bratislavská 28 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Rybárová Bratislavská 28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 13.02.2012
   24.02.2012Zrušené obchodné meno:
   BISTRO ROZÁLKA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Suvorovova 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Rybár Bratislavská 28 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Rybár Bratislavská 28 Pezinok
   07.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.2000Noví spoločníci:
   Jozef Rybár Bratislavská 28 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Rybár Bratislavská 28 Pezinok
   05.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   22.01.1997Nové obchodné meno:
   BISTRO ROZÁLKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Suvorovova 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžadujú zvláštne povolenia
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05