Utwórz fakturę

DKFB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DKFB
PIN 35707313
TIN 2020228067
Numer VAT SK2020228067
Data utworzenia 23 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DKFB
Údernícka 14/A
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 478 174 €
Zysk -848 879 €
Dane kontaktowe
E-mail dkfb@zoznam.sk
Telefon(y) 0252962993
Telefon(y) kom. 0903655560
Nr(y) faksu 0252962993
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 551,435
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,939
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,939
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,987
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ -48
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 521,496
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 444,200
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 417,671
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 417,671
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 10,546
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,583
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 77,296
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 66,412
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,884
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 551,435
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,814,840
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 123,486
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 24,032
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 24,032
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 -1,895
2. Inne fundusze (427, 42X) -1,895
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,118,223
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,118,223
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -848,879
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,366,275
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 53,654
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 19,361
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 34,293
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,312,606
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,668
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,668
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,142,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 55,518
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,323
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,034
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 72,863
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,477,155
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,478,174
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,477,155
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,019
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,317,858
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,622
D. Usług (účtová grupa 51) 1,342,231
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 911,320
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 646,993
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 222,089
4. Koszty społeczne (527, 528) 42,238
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,831
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,069
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,069
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,785
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -839,684
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,302
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 101
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,336
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 826
2. Pozostałe koszty (562A) 826
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,510
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,235
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -847,919
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -848,879
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707313 TIN: 2020228067 Numer VAT: SK2020228067
 • Zarejestrowana siedziba: DKFB, Údernícka 14/A, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gejza Füsi Znievska 24 Bratislava 851 06 01.11.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Gejza Füsi 6 640 € (100%) Znievska 24 Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2011Nové sidlo:
   Údernícka 14/A Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Gejza Füsi Znievska 3146/24 Bratislava - Petržalka 851 06
   22.06.2011Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Čechová Poľná cesta 1083/19 Dunajská Streda 929 01
   21.01.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
   04.06.2010Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   03.06.2010Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   14.02.2008Noví spoločníci:
   Ingrid Čechová Poľná cesta 1083/19 Dunajská Streda 929 01
   13.02.2008Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálova 12 Bratislava
   08.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Gejza Füsi Znievska 24 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.11.2007
   07.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   29.10.2001Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   28.10.2001Zrušené sidlo:
   Molecova 2 Bratislava 841 04
   03.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prevádkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby hľadanie majetku zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   18.09.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby: ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavenej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákoníkom ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste ochrana majetku pri preprave ochrana prepravy majetku a osoby ochrana osoby zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní vereného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby vypracúvanie plánu ochrany poradenstvo týkajúce sa činností v prvom až deviatom bode
   prevádkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby hľadanie majetku zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálova 12 Bratislava
   17.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting /mimosúdne vymáhanie pohľadávok/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   reklamná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 1989/15 Bratislava
   09.09.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 1989/15 Bratislava
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   08.12.1997Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   DKFB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Molecova 2 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting /mimosúdne vymáhanie pohľadávok/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08