Utwórz fakturę

MO & DE INTERNATIONAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MO & DE INTERNATIONAL
PIN 35707321
TIN 2020241080
Numer VAT SK2020241080
Data utworzenia 22 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MO & DE INTERNATIONAL
Podzáhradná 32
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 97 033 €
Zysk 13 €
Dane kontaktowe
E-mail bilanc@fvu.sk
Telefon(y) 0245243239
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,068
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,664
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,664
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,664
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,259
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,393
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,393
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 145
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 721
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 197
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 524
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 145
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,068
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,304
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 64,098
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 200
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 200
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -107,573
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,399
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -114,972
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,372
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,005
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,005
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,215
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 388
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,132
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 686
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,009
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 152
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 152
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 97,034
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 97,033
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 81,744
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,820
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,160
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,309
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,718
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 46,480
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,431
D. Usług (účtová grupa 51) 5,981
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,937
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,040
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,959
4. Koszty społeczne (527, 528) 938
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 429
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,965
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,965
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,315
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,672
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 342
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 113
2. Pozostałe koszty (562A) 113
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 229
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -342
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 973
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707321 TIN: 2020241080 Numer VAT: SK2020241080
 • Zarejestrowana siedziba: MO & DE INTERNATIONAL, Podzáhradná 32, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06 12.01.2004
  Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06 22.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Kresimír Ilič 4 979 € (50%) Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
  Pavla Iličová 4 979 € (50%) Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.01.2004Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   11.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   16.04.1997Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   15.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   22.01.1997Nové obchodné meno:
   MO & DE INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť: nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná činnosť
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06