Utwórz fakturę

VERED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VERED
PIN 35707348
TIN 2020249264
Numer VAT SK2020249264
Data utworzenia 14 styczeń 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VERED
Mlynské nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 941 421 €
Zysk 171 248 €
Kapitał 10 056 176 €
Kapitał własny 216 677 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258247653
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,729,192
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,352,317
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,352,317
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 485,629
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,606,429
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 204,175
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 56,084
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 359,423
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 47,118
8. Podatek odroczony należności (481A) 47,118
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,568
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,935
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,935
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 46,633
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 240,737
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,462
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 236,275
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,452
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,106
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 16,346
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,729,192
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 387,925
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 497,910
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 497,910
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,618
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,618
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -347,851
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 599,562
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -947,413
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,248
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,297,660
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 804
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 804
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,393,941
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 399,283
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,283
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 53,172
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,313
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,565
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,325
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,886,283
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,345
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,345
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,888,932
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 8,638
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 43,607
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 297
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 43,310
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,945,367
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,941,421
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,935,365
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,056
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,547,739
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 118,527
D. Usług (účtová grupa 51) 622,329
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 115,053
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 83,528
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,341
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,184
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 40,611
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 641,068
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 641,068
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,559
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,592
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 393,682
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,194,509
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,946
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,946
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,946
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 184,590
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 173,767
2. Pozostałe koszty (562A) 173,767
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,823
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -180,644
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 213,038
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,790
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 42,050
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -260
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 171,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707348 TIN: 2020249264 Numer VAT: SK2020249264
 • Zarejestrowana siedziba: VERED, Mlynské nivy 73, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dr. Oz Furth predseda Jašíkova 17 Bratislava 821 03 22.07.2003
  JUDr. Jozef Malý Koceľova 19 Bratislava 821 08 22.07.2003
  Haim Arbiv člen Lovinského 7423/33C Bratislava-Staré Mesto 811 04 11.12.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Haim Arbiv - člen predstavenstva Lovinského 7423/33C Bratislava-Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 11.12.2014
   10.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Neštepný Romanova 8 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.07.2003
   07.11.2003Nové obchodné meno:
   VERED a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Oz Furth - predseda predstavenstva Jašíkova 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.07.2003
   JUDr. Jozef Malý Koceľova 19 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.07.2003
   Peter Neštepný Romanova 8 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.07.2003
   06.11.2003Zrušené obchodné meno:
   BONTON a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Pozníková Košická 43/F Bratislava 821 08
   René Buřič Tanvaldská 1336 Praha 8 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské Nivy 73 Bratislava
   JUDr. Zdeněk Kozák Hrdličkova 2 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské nivy 73 Bratislava
   29.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ivana Pozníková Košická 43/F Bratislava 821 08
   28.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Jajcay Landauova 4 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   René Buřič Tanvaldská 1336 Praha 8 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské Nivy 73 Bratislava
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Koman Donnerova 31 Bratislava
   10.10.1997Nové predmety činnosti:
   ekonomický, organizačný a účtovný poradca
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Jajcay Landauova 4 Bratislava
   09.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Raman Tokár Sitnianskeho 29 Banská Bystrica
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   BONTON a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   prenájom nebytových priestorov
   vykonávanie služieb záznamu a spracovania zvuku v rozsahu voľnej živnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Koman Donnerova 31 Bratislava
   Ing. Raman Tokár Sitnianskeho 29 Banská Bystrica
   JUDr. Zdeněk Kozák Hrdličkova 2 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské nivy 73 Bratislava