Utwórz fakturę

RAVAK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAVAK SLOVAKIA
PIN 35707356
TIN 2020249462
Numer VAT SK2020249462
Data utworzenia 21 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAVAK SLOVAKIA
Einsteinova 11
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 386 855 €
Zysk -805 644 €
Dane kontaktowe
E-mail karolh@ravak.sk
witryna internetowa http://www.ravak.sk
Telefon(y) +421244455001
Nr(y) faksu 0244455002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,185,890
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,406,887
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,406,887
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 195,565
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,196,420
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,902
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 768,906
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 255,654
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 255,654
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 154,656
8. Podatek odroczony należności (481A) 154,656
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 231,193
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 217,299
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,299
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,299
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 595
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 127,403
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,859
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 121,544
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,097
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,097
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,185,890
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,888,192
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 143,167
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 143,167
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,050,669
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,050,669
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -805,644
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,296,865
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,006,932
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 2,000,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,932
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,270,081
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,862,161
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,862,161
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 56,903
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 306,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,575
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,283
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,159
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,852
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,852
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 833
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,325,539
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,386,855
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,250,534
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 75,005
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,316
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,131,323
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,320,685
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 151,503
D. Usług (účtová grupa 51) 522,936
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 347,583
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 245,184
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 88,188
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,211
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,322
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 583,785
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 583,785
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 30,572
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155,937
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -744,468
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 330,415
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 58,342
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 56,903
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 56,903
O. Walutowe straty (563) 34
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,405
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -58,295
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -802,763
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -805,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707356 TIN: 2020249462 Numer VAT: SK2020249462
 • Zarejestrowana siedziba: RAVAK SLOVAKIA, Einsteinova 11, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jiří Kreysa Orlov 68 Příbram 261 01 Česká republika 28.05.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Karol Hochschorner 450 000 € (30%) Bratislava 811 04
  FINHOLD a.s. 1 050 000 € (70%) Příbram 261 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.02.2015Noví spoločníci:
   FINHOLD a.s. Obecnícka 285 Příbram 261 01 Česká republika
   20.02.2015Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   23.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   09.05.2011Nové sidlo:
   Einsteinova 11 Bratislava 851 01
   08.05.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   13.04.2006Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   12.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   17.03.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   16.03.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 832 55
   28.06.2005Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 832 55
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jiří Kreysa Orlov 68 Příbram 261 01 Česká republika Vznik funkcie: 28.05.2004
   13.12.2004Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   18.05.2004Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2001Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   13.12.2001Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   27.06.2000Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   26.06.2000Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   13.07.1998Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   02.12.1997Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   01.12.1997Zrušeny spoločníci:
   RAVAK spol. s r.o. IČO: 18 608 302 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   21.01.1997Nové obchodné meno:
   RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   výroba sanitárnych výrobkov
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   RAVAK spol. s r.o. IČO: 18 608 302 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02