Utwórz fakturę

LIGNUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Nazwa firmy LIGNUS
PIN 35707399
TIN 2020986792
Numer VAT SK2020986792
Data utworzenia 14 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIGNUS
Hubeného 7
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 230 576 €
Zysk 16 393 €
Kapitał 2 013 291 €
Kapitał własny 101 361 €
Dane kontaktowe
E-mail lignus@lignus.sk
Telefon(y) 0249244494
Nr(y) faksu 0249244490
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,211,197
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,896
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,896
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,681
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 18,215
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,190,214
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,989,594
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 170
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 702,831
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,286,593
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 183,355
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 170,776
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,776
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,654
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 925
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,265
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,265
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 87
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 87
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,211,197
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,754
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 65,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 29,389
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,389
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,393
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,093,443
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 135
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 135
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 27,498
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,054,627
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 117,040
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,040
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,934,448
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,339
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 800
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 320
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 320
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,863
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 230,576
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 230,576
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 195,440
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,136
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,060
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 146,973
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,347
D. Usług (účtová grupa 51) 51,647
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,469
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 619
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 619
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,516
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,609
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,786
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 929
2. Pozostałe koszty (562A) 929
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 857
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,784
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,732
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,339
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,339
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,393
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016