Utwórz fakturę

ALEDETO SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy ALEDETO SLOVAKIA
PIN 35707411
TIN 2020227352
Numer VAT SK2020227352
Data utworzenia 22 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALEDETO SLOVAKIA
Pestovateľská 4315/9
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 325 007 €
Zysk 4 451 €
Dane kontaktowe
Nr(y) faksu 0244872265
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 139,581
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 131,072
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 36,817
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 90
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 36,727
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 67,802
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 67,802
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,802
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,453
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,632
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,821
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,509
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,114
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 395
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 139,581
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,630
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 776
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 776
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -75,135
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -75,135
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,451
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,211
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 80,601
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 80,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 80,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 601
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 113,283
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 97,084
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,084
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,949
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,153
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,704
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,393
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,327
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,327
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 324,958
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 325,007
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 324,563
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 395
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 319,074
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 248,669
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,446
D. Usług (účtová grupa 51) 19,832
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,614
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,009
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,595
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,010
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 134
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,933
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,011
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 522
O. Walutowe straty (563) 53
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 469
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -522
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,411
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,451
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015