Utwórz fakturę

EUROTRADEMETAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUROTRADEMETAL
PIN 35707429
TIN 2020265082
Numer VAT SK2020265082
Data utworzenia 21 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROTRADEMETAL
Svätoplukova 2/a
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 048 383 €
Zysk 24 431 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@eurotrade.sk
Telefon(y) 0245248188, 0905314387
Telefon(y) kom. 0905314387
Nr(y) faksu 0245248195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 557,377
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,145
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,679
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,679
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 26,466
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 26,466
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 524,403
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 96,815
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 96,815
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 363,960
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 358,299
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 358,299
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,627
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 34
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 598
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 598
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 63,030
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,575
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,455
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 829
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 829
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 557,377
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 259,569
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 224,184
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 224,184
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,431
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 297,808
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 346
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 346
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 106,842
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 104,610
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,610
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,116
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 659
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 457
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 190,420
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,048,383
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,048,383
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,046,883
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,010,486
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,856,862
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,424
D. Usług (účtová grupa 51) 108,083
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,716
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,012
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,616
4. Koszty społeczne (527, 528) 88
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 577
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,747
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,747
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,077
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 37,897
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 71,014
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,088
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,434
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 1,434
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 627
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,698
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,777
2. Pozostałe koszty (562A) 2,777
O. Walutowe straty (563) 12
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 463
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,446
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,610
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,287
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,856
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,856
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,431
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707429 TIN: 2020265082 Numer VAT: SK2020265082
 • Zarejestrowana siedziba: EUROTRADEMETAL, Svätoplukova 2/a, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 21.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michal Chachaľák 6 639 € (66.7%) Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
  Žanna Chachaľák 3 319 € (33.3%) Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.10.2005Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   Noví spoločníci:
   Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
   Žanna Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji Vznik funkcie: 21.01.1997
   18.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka Vznik funkcie: 21.01.1997
   31.08.2004Nové obchodné meno:
   EUROTRADEMETAL, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka Vznik funkcie: 21.01.1997
   30.08.2004Zrušené obchodné meno:
   EUROFERROMETALL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street, P.O.BOX 6448 Lemesos 033 07 Cyprus
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   28.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec Skončenie funkcie: 27.06.2003
   30.09.2002Nové sidlo:
   Svätoplukova 2/a Bratislava 821 08
   29.09.2002Zrušené sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   07.11.2000Noví spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street, P.O.BOX 6448 Lemesos 033 07 Cyprus
   06.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street PO.BOX6448 Lemesos 3307 Cyprus
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   23.08.1999Nové sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkup, spracovanie a predaj recyklovateľného papiera
   Noví spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street PO.BOX6448 Lemesos 3307 Cyprus
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec Skončenie funkcie: 27.06.2003
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   22.08.1999Zrušené sidlo:
   Pražská 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   BALEN, s.r.o., IČO: 35 701 706 Pražská 1 Bratislava
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   21.01.1997Nové obchodné meno:
   EUROFERROMETALL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 1 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BALEN, s.r.o., IČO: 35 701 706 Pražská 1 Bratislava
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce