Utwórz fakturę

IMPRESS PRINT Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.06.2016
Basic information
Nazwa firmy IMPRESS PRINT Slovakia
PIN 35707437
TIN 2020241135
Data utworzenia 14 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMPRESS PRINT Slovakia
Heydukova 15
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 049 291 €
Zysk -152 818 €
Kapitał 1 421 907 €
Kapitał własny 18 486 €
Dane kontaktowe
E-mail area@areaprint.com
witryna internetowa http://areaprint.sk/
Telefon(y) +421245642603, +421245642602, +421245642601, +421245526431
Telefon(y) kom. +421904444063, +421904444267, +421904444229, +421904444261
Nr(y) faksu 0245526431
Date of updating data: 20.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,280,322
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 146,184
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 146,184
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 146,184
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,132,691
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 116,265
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 40,148
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 574
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 75,543
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 71,444
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 69,059
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,385
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 690,325
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 618,551
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 618,551
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 71,774
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 254,657
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 253,988
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 669
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,447
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,447
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,280,322
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,390
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,416
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3,416
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -49,188
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,380
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -66,568
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,818
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,445,712
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48,830
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,792
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,535
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 32,503
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,120,166
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 758,402
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758,402
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 173,524
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,533
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 46,866
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 102,739
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,102
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,083
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,083
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 258,633
Date of updating data: 20.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,009,017
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,049,291
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 95,566
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,793,653
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 119,798
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 38,633
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,641
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,170,879
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 96,628
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 569,988
D. Usług (účtová grupa 51) 958,603
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 433,511
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 308,340
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 107,585
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,586
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,903
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 91,901
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 91,901
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,979
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -5,395
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,761
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -121,588
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 383,798
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,443
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,443
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33,168
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 26,350
2. Pozostałe koszty (562A) 26,350
O. Walutowe straty (563) 886
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,932
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -30,725
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -152,313
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 505
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,375
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -152,818
Date of updating data: 20.06.2016
Date of updating data: 20.06.2016
 • PIN :35707437 TIN: 2020241135
 • Zarejestrowana siedziba: IMPRESS PRINT Slovakia, Heydukova 15, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marek Sližka Hviezdna 262/27 Topoľníky 930 11 24.05.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rostislav Savka 5 643 € (17%) Bratislava 811 09
  Mihalj Andrija 27 557 € (83%) Bački Petrovac 214 70 Srbská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Marek Sližka Hviezdna 262/27 Topoľníky 930 11 Vznik funkcie: 24.05.2016
   13.04.2016Nové obchodné meno:
   IMPRESS PRINT Slovakia, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 15 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Mihalj Andrija Lava Tolstoja 1 Bački Petrovac 214 70 Srbská republika
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Rostislav Savka Dostojevského rad 13/2547 Bratislava 811 09
   02.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   14.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru, služieb a mediálnych plôch
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v uvedených činnostiach
   polygrafická výroba
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ