Utwórz fakturę

LS COMPUTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LS COMPUTER
PIN 35707470
TIN 2020249451
Numer VAT SK2020249451
Data utworzenia 14 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LS COMPUTER
Páričkova 31
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 308 €
Zysk -507 €
Kapitał 96 519 €
Kapitał własny 71 516 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905616757
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 83,455
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,856
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,856
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,856
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 62,599
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,053
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,053
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,087
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,959
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,959
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,459
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,313
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 53,146
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 83,455
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,009
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 64,213
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 75,891
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,678
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,446
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 39
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 39
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,407
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 106
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,760
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 506
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 170
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,524
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 83,508
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,308
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 31,509
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 51,999
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,888
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 38,143
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,009
D. Usług (účtová grupa 51) 23,577
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,188
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,068
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,875
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,707
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,707
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,580
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,779
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,668
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,663
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 634
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 634
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,034
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 454
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707470 TIN: 2020249451 Numer VAT: SK2020249451
 • Zarejestrowana siedziba: LS COMPUTER, Páričkova 31, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava 821 08 06.10.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Holec 6 639 € (100%) Páričkova 31 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.08.2004Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   07.04.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskej techniky
   servisná činnosť - správa a údržba počítačových sietí
   Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   06.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava Skončenie funkcie: 18.10.2003
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. 1 Bratislava Skončenie funkcie: 12.01.2004
   13.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.10.2003
   08.01.1998Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava Skončenie funkcie: 18.10.2003
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. 1 Bratislava Skončenie funkcie: 12.01.2004
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   LS COMPUTER, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Páričkova 31 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava