Utwórz fakturę

GTS GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GTS GROUP
PIN 35707500
TIN 2020249979
Data utworzenia 24 styczeń 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba GTS GROUP
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 21,510
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 21,516
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,644
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 92,246
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 92,246
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -95,410
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,160
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,814
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,334
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4160791.tif
Date of updating data: 25.06.2015