Utwórz fakturę

DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, v "likvidácii" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Nazwa firmy DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, v "likvidácii"
Stan Zniszczono
PIN 35707534
TIN 2020264972
Data utworzenia 23 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, v "likvidácii"
Beňadická 10
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 482 €
Zysk -551 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905617444
Telefon(y) kom. 0905617444
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,310
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,739
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,310
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,830
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 336
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -594
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -551
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 482
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 252
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 230
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 493
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 252
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 241
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -11
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 60
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -60
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -71
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -551
Date of updating data: 06.12.2016
 • PIN :35707534 TIN: 2020264972
 • Zarejestrowana siedziba: DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, v "likvidácii", Beňadická 10, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.2016Zrušené obchodné meno:
   DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, s.r.o. v "likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   15.01.2016Nové obchodné meno:
   DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, s.r.o. v "likvidácii"
   28.06.1999Nové sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   23.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným