Utwórz fakturę

CREDITAL INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CREDITAL INVEST
PIN 35707577
TIN 2020252355
Data utworzenia 27 styczeń 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CREDITAL INVEST
Nevädzova 8
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 012 €
Zysk 836 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243295952
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,361
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,757
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 18,757
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 18,757
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,604
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,604
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 142
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,462
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,361
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,881
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 419
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 419
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,574
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,574
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 836
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,012
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,012
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,012
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600
D. Usług (účtová grupa 51) 600
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,412
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,412
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 96
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 96
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -96
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,316
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 836
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4238158.tif
Date of updating data: 25.06.2015