Utwórz fakturę

K2J - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K2J
PIN 35707585
TIN 2020249528
Numer VAT SK2020249528
Data utworzenia 16 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K2J
Ivánska cesta 23
82357
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 748 927 €
Zysk 1 731 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243295643, 0243421084
Nr(y) faksu 0243295643
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 408,522
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,893
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,893
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,893
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 357,765
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 11,234
8. Podatek odroczony należności (481A) 11,234
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 146,860
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 124,103
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,103
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,977
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 780
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 199,671
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,567
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 198,104
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,864
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,864
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 408,522
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,870
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 118,172
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 118,172
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,731
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,652
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,325
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 14,098
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,158
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 69
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 207,315
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 173,619
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,619
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 19,304
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 945
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 644
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,299
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,504
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,269
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,269
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 52,743
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 745,602
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 748,927
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 378,053
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 367,549
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,075
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 735,146
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 375,840
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,129
D. Usług (účtová grupa 51) 274,412
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,580
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,858
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,677
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,045
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,451
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,635
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,635
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,099
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,781
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 64,221
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,928
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,228
2. Pozostałe koszty (562A) 7,228
O. Walutowe straty (563) 39
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 661
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,918
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,863
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,132
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,132
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,731
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015