Utwórz fakturę

VENEDIUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VENEDIUM
PIN 35707615
TIN 2020217969
Numer VAT SK2020217969
Data utworzenia 21 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VENEDIUM
Pod násypom 13
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 339 €
Zysk -3 718 €
Dane kontaktowe
E-mail venedium@venedium.sk
Telefon(y) 0243636367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,520
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,520
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,001
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,988
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,988
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,519
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,519
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,520
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,137
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,224
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,005
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,229
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,718
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,657
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 141
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 141
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,516
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,641
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,641
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,361
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,085
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,429
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,339
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,949
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,390
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,874
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,092
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,805
D. Usług (účtová grupa 51) 7,804
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,719
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,230
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,489
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 271
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,183
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,535
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,638
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 223
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 223
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -223
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,758
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,718
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015