Utwórz fakturę

CUBUS ASSETS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.07.2016
Basic information
Nazwa firmy CUBUS ASSETS
PIN 35707631
TIN 2021006284
Data utworzenia 22 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CUBUS ASSETS
Fazuľova 7
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 242 687 €
Zysk -213 678 €
Date of updating data: 11.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,740,530
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,637,685
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,637,685
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 619,441
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 22,012,164
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,910
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,170
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,296,852
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 359,528
8. Podatek odroczony należności (481A) 359,528
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 309,018
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 290,007
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,007
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,011
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,628,306
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,066
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,627,240
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,805,993
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 468,221
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 133,777
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,203,995
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,740,530
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,616,033
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,921,749
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,099,341
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 692,188
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,791,529
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -213,678
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,124,497
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 111,498
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 111,498
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,979,224
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 96,660
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,660
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 22,800,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,564
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,775
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 33,775
Date of updating data: 11.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,241,987
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,242,687
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,241,987
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,271,493
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 558,544
D. Usług (účtová grupa 51) 772,929
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 83,925
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,699,498
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,699,498
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156,597
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -28,806
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,910,514
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 534
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 534
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 534
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 486,986
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 486,058
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 337,795
2. Pozostałe koszty (562A) 148,263
O. Walutowe straty (563) 418
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 510
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -486,452
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -515,258
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -301,580
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 57,948
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -359,528
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -213,678
Date of updating data: 11.07.2016
Date of updating data: 11.07.2016
 • PIN :35707631 TIN: 2021006284
 • Zarejestrowana siedziba: CUBUS ASSETS, Fazuľova 7, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Plachý, MBA Vojtěšská 196/18 Praha, Nové Město 110 00 Česká republika 20.04.2016
  Peter Koritschan Srbská 347/2 Praha 6 Dejvice 160 00 Česká republika 20.04.2016
  Ing. Tomáš Plachý, CSc. Štítová 243 Praha 4, Újezd 149 00 Česká republika 20.04.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SAFICHEM GROUP AG 28 500 € (95%) Zurich 8002 Švajčiarska konfederácia
  Cubus Holdings Limited 1 500 € (5%) Valletta 1432 Maltská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.04.2016Nové obchodné meno:
   CUBUS ASSETS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fazuľova 7 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   SAFICHEM GROUP AG Tödistrasse 16 Zurich 8002 Švajčiarska konfederácia
   Cubus Holdings Limited Vincenti Buildings, Strait Street 28/19 Valletta 1432 Maltská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Plachý , MBA Vojtěšská 196/18 Praha, Nové Město 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   Peter Koritschan Srbská 347/2 Praha 6 Dejvice 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   Ing. Tomáš Plachý , CSc. Štítová 243 Praha 4, Újezd 149 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   30.03.2011Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.01.2009Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   nákup a predaj nehnuteľností
   22.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností