Utwórz fakturę

GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Nazwa firmy GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček
Stan Zniszczono
PIN 35707771
TIN 2020974714
Data utworzenia 28 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček
Dr. Vladimíra Clementisa 10
82102
Bratislava
Financial information
Zysk -960 €
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,526
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,526
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,014
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,014
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,512
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,512
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,526
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,170
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -15,849
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,331
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,180
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,696
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 35
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 35
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,035
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 636
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,180
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,219
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,626
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -960
Date of updating data: 17.08.2016
 • PIN :35707771 TIN: 2020974714
 • Zarejestrowana siedziba: GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 styczeń 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.08.2016Zrušené obchodné meno:
   GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   29.08.2009Nové sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   28.01.1997Nové obchodné meno:
   GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným