Utwórz fakturę

PANEURO CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PANEURO CONSULTING
Stan Zniszczono
PIN 35707917
TIN 2020973999
Data utworzenia 29 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PANEURO CONSULTING
Špitálska 10
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 943 €
Zysk 719 €
Kapitał 121 298 €
Kapitał własny 92 263 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0917317757
Telefon(y) kom. 0917317757
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 100,711
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 50,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 50,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 50,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,711
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 50,000
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 50,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 711
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 66
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 645
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 100,711
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,929
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 100,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,429
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,359
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -28,788
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 719
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,782
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,782
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,580
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 202
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,943
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,943
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,943
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,964
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 832
D. Usług (účtová grupa 51) 25,336
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,766
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,442
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,306
4. Koszty społeczne (527, 528) 18
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 30
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 979
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,775
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 57
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 57
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -57
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 922
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 203
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 203
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 719
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707917 TIN: 2020973999
 • Zarejestrowana siedziba: PANEURO CONSULTING, Špitálska 10, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 styczeń 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   PANEURO CONSULTING, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností
   sekretárske a administratívne práce
   inžiniersko-investičná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie a poskytovanie verejne prístupných informácií
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   verejné obstarávanie
   Zrušeny spoločníci:
   PANEURO INVEST, s.r.o. Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Mgr. Ingrid Ivančíková Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.01.1997
   01.12.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Ivančíková Furdekova 2 Bratislava 851 03
   30.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08
   24.06.2009Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   08.04.2008Nové obchodné meno:
   PANEURO CONSULTING, s. r. o.
   07.04.2008Zrušené obchodné meno:
   VECTRA GROUP, spol. s r.o.
   18.03.2008Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   Noví spoločníci:
   PANEURO INVEST, s.r.o. Špitálska 10 Bratislava 811 01
   05.05.2007Nové sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie a poskytovanie verejne prístupných informácií
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.01.1997
   04.05.2007Zrušené sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   29.01.1997Nové obchodné meno:
   VECTRA GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností
   sekretárske a administratívne práce
   inžiniersko-investičná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava