Utwórz fakturę

IMP KONTAKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMP KONTAKT
PIN 35707950
TIN 2020217617
Numer VAT SK2020217617
Data utworzenia 23 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMP KONTAKT
Ferdiša Kostku 1
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 329 067 €
Zysk 151 845 €
Dane kontaktowe
E-mail impkontakt@impkontakt.sk
Telefon(y) 0243412733, 0260202070, 0265423451
Telefon(y) kom. +421903206130, +421903474233, +421903474417, +421911440035, +421911440065
Nr(y) faksu 0265423451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 616,548
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,787
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,787
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 85,202
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,585
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 495,032
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 282,257
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 282,257
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 204,244
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 203,625
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,625
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 619
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 670
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 670
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,861
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 940
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,921
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,729
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,729
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 616,548
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,560
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 103,080
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 103,080
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 151,845
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,988
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,983
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,983
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 287,260
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 200,351
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,351
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,408
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,663
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,677
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,000
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,745
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,326,413
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,329,067
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,326,412
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,355
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,108,325
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,298,234
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 79,371
D. Usług (účtová grupa 51) 303,094
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 380,950
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 263,503
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 93,744
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,703
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,996
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,877
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,877
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 472
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,331
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 220,742
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 645,713
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,160
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,129
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,181
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,311
2. Pozostałe koszty (562A) 3,311
O. Walutowe straty (563) 9,168
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,702
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,021
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 203,721
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 51,876
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 51,876
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 151,845
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707950 TIN: 2020217617 Numer VAT: SK2020217617
 • Zarejestrowana siedziba: IMP KONTAKT, Ferdiša Kostku 1, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 23.01.1997
  Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01 09.12.2002
  Mgr. Henrieta Petrášová Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 12.04.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Petráš 5 312 € (80%) Púpavová 676/44 Bratislava 841 04
  Milan Hanko 1 328 € (20%) Narcisová 48 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.05.2007Nové sidlo:
   Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 23.01.1997
   Mgr. Henrieta Petrášová Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2007
   25.05.2007Zrušené sidlo:
   Levárska 1 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   14.08.2003Nové predmety činnosti:
   preklady a tlmočenie z jazyka nemeckého a talianskeho
   Noví spoločníci:
   Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.12.2002
   13.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   IMP KONTAKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava