Utwórz fakturę

PROPLAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROPLAN
PIN 35708018
TIN 2020209213
Numer VAT SK2020209213
Data utworzenia 20 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROPLAN
Röntgenova 4
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 158 434 €
Zysk 13 164 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262246452
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 93,552
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,560
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,560
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,560
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 53,500
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,381
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,381
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,381
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,119
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,333
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,786
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,492
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,461
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 31
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 93,552
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,447
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 692
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 692
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,951
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 70,269
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -53,318
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,164
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,105
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,837
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,837
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,121
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 384
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,692
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,037
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,669
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,339
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,147
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,147
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 141,987
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 158,434
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 141,987
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,195
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,525
D. Usług (účtová grupa 51) 23,699
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 103,913
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 74,722
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,653
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,538
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 565
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,509
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,509
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,984
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,239
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 111,763
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 117
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 113
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,125
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708018 TIN: 2020209213 Numer VAT: SK2020209213
 • Zarejestrowana siedziba: PROPLAN, Röntgenova 4, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01 20.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Seyfert 5 312 € (80%) Röntgenova 4 Bratislava 851 01
  Doc. Ing. Norbert Jendželovský, CSc. 1 328 € (20%) Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Dr. tech. Wolfgang Potyka Sommerergasse 8/2 1130 Viedeň Rakúsko
   24.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   20.01.1997Nové obchodné meno:
   PROPLAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť s výnimkou prác stavebného a technického dozoru
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie stavieb-inžinierske konštrukcie a mosty
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Doc. Ing. Norbert Jendželovský , CSc. Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Dipl. Ing. Dr. tech. Wolfgang Potyka Sommerergasse 8/2 1130 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01