Utwórz fakturę

BRUKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BRUKON
PIN 35708026
TIN 2020227374
Numer VAT SK2020227374
Data utworzenia 29 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BRUKON
Odborárska 52
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 262 572 €
Zysk -182 288 €
Kapitał 575 251 €
Kapitał własny 285 079 €
Dane kontaktowe
E-mail brukon@brukon.sk
witryna internetowa http://www.brukon.sk
Telefon(y) kom. +421903257864, +421903267864, +421903717864
Nr(y) faksu 0244635085
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,607
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,607
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,607
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 399,104
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 231
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 89,144
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,032
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,466
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 402,711
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,791
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 277,776
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -182,288
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 299,920
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 299
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 299,621
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,052
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,286
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,951
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 273,332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 262,572
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 262,530
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 442,503
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 325,049
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,572
C. Usług (účtová grupa 51) 41,852
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 55,590
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 57
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,094
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,289
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -179,931
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -118,943
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,398
N. Walutowe straty (563) 1,188
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 210
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,397
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -181,328
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -182,288
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708026 TIN: 2020227374 Numer VAT: SK2020227374
 • Zarejestrowana siedziba: BRUKON, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02 02.02.1999
  Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07 02.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Kraus 3 319 € (50%) Odborárska 26 Bratislava 831 02
  Ing. Peter Paľovčík 3 319 € (50%) Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.1999Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
   01.02.1999Zrušené sidlo:
   Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   29.01.1997Nové obchodné meno:
   BRUKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01