Utwórz fakturę

BMB Leitner - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy BMB Leitner
PIN 35708115
TIN 2020264939
Numer VAT SK2020264939
Data utworzenia 30 styczeń 1997
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BMB Leitner
Zámocká 32
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 031 007 €
Zysk -2 825 €
Kapitał 1 450 123 €
Kapitał własny 2 638 €
Dane kontaktowe
E-mail bmb@bmb.sk
witryna internetowa http://www.leitner-leitner.com
Telefon(y) +421254412238, +421254641079, +421259101850, +421254641078, +421254434580, +421254412629, +421259101800
Telefon(y) kom. +421903482724
Nr(y) faksu 0259101850
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,497,818
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 81,464
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,054
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,054
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,760
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 45,771
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,989
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,650
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,650
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,403,764
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 30,824
8. Podatek odroczony należności (481A) 30,824
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 337,503
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 147,524
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 147,524
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 189,979
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,035,437
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,021
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,034,416
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,590
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,590
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,818
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,813
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 664
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 664
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,974
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,149
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -175
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,825
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,487,962
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,001
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,001
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,374,918
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 273,549
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,549
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 711,487
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 269,068
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,635
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 92,179
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 102,043
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 102,043
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 43
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 43
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,031,007
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,752,808
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 278,199
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,862,095
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,247
D. Usług (účtová grupa 51) 1,116,409
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,476,439
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,229,687
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 226,754
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,998
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,356
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,876
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,876
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 189,713
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,055
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 168,912
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,589,152
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65,632
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 64,693
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 64,693
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 939
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 939
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 825
O. Walutowe straty (563) 22
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 803
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 64,807
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 233,719
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,027
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,058
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -31
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 233,517
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,825
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :35708115 TIN: 2020264939 Numer VAT: SK2020264939
 • Zarejestrowana siedziba: BMB Leitner, Zámocká 32, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 styczeń 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BMB Leitner Slovakia, s.r.o. 0 € (0%) Zámocká 32 Bratislava 811 01
  Ing. Anna Fábryová 0 € (0%) Búdková 6157/34 Bratislava-Staré Mesto 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.03.2013Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Anna Fábryová Búdková 6157/34 Bratislava-Staré Mesto 811 04
   28.12.2007Noví spoločníci:
   komplementár BMB Leitner Slovakia, s.r.o. IČO: 34 152 512 Zámocká 32 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   BMB Leitner Slovakia, s.r.o. Zámocká 32 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.01.1997
   28.06.2005Nové sidlo:
   Zámocká 32 Bratislava 811 01
   25.02.2004Nové obchodné meno:
   BMB Leitner,k.s.
   14.07.2003Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   17.09.2002Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   20.04.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
   ekonomické poradenstvo
   30.01.1997Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo