Utwórz fakturę

Kostelecké uzeniny Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Kostelecké uzeniny Slovakia
PIN 35708263
TIN 2020203284
Numer VAT SK2020203284
Data utworzenia 24 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kostelecké uzeniny Slovakia
Ulica SNP 297
90091
Limbach
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 529 €
Zysk -3 764 €
Dane kontaktowe
E-mail majer.zuzana@gmail.com
Telefon(y) 0903254095
Telefon(y) kom. 0903254095
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,595
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 23,595
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,286
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 32,346
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 693
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,751
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 71,881
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,357
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,959
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,081
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 56,081
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,764
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,524
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 956
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,568
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,642
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 966
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 27,529
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 96
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 27,433
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 27,979
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,099
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,356
C. Usług (účtová grupa 51) 3,210
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,488
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 877
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,551
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 398
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -450
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 16,864
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 8
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 7
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,362
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,362
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,354
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,804
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,764
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708263 TIN: 2020203284 Numer VAT: SK2020203284
 • Zarejestrowana siedziba: Kostelecké uzeniny Slovakia, Ulica SNP 297, 90091, Limbach
 • Data utworzenia: 24 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zuzana Majerová Majerníkova 46 Bratislava 841 05 13.04.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Adrián Majer 6 075 € (61%) Bratislava 841 05
  Róbert Géry 996 € (10%) Podbrezovská 28/A Bratislava 831 06
  Ing. Rostislav Keňo 2 888 € (29%) Rohatec 696 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.06.2007Nové sidlo:
   Ulica SNP 297 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Podbrezovská 28/A Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Majerová Majerníkova 46 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.04.2007
   11.06.2007Zrušené sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.01.1997
   15.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.01.1997
   14.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   24.01.1997Nové obchodné meno:
   Kostelecké uzeniny Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91