Utwórz fakturę

KAWAX, „“ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Nazwa firmy KAWAX, „“
Stan W likwidacji
PIN 35708280
TIN 2020227275
Numer VAT SK2020227275
Data utworzenia 20 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KAWAX, „“
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 589 €
Zysk -1 283 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903752097
Telefon(y) kom. +421903752097, 0903752097
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 797
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 797
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 432
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 432
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 432
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 338
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 797
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,040
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 293
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 293
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,689
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,022
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,711
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,283
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,837
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,720
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 307
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 307
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,450
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 963
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 117
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 117
Date of updating data: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,440
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,589
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,440
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 149
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,866
D. Usług (účtová grupa 51) 1,829
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -277
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -389
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 46
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 46
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -46
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -323
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,283
Date of updating data: 02.12.2016
Date of updating data: 02.12.2016