Utwórz fakturę

Vzduchotechnika VZT - CLIMAC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Vzduchotechnika VZT - CLIMAC
PIN 35708301
TIN 2020227220
Numer VAT SK2020227220
Data utworzenia 24 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vzduchotechnika VZT - CLIMAC
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 811 €
Zysk -1 467 €
Dane kontaktowe
E-mail vzt-climac@inmail.sk
Telefon(y) 0244882946
Nr(y) faksu 0244882946
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 98,087
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 86,619
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 86,619
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,355
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 70,605
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,659
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,101
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 121
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 121
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -5,426
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -5,458
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,458
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,406
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 139
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,267
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 367
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 367
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 98,087
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,328
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 156
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 156
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,467
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,759
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 92,759
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 62,276
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,276
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 29,523
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,811
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,811
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,811
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,163
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,801
D. Usług (účtová grupa 51) 9,442
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 50
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,164
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,164
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,653
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -352
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -432
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 156
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -155
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -507
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015