Utwórz fakturę

RAJA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAJA
PIN 35708336
TIN 2020227748
Data utworzenia 24 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAJA
Kadnárova 23
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 910 €
Zysk 14 441 €
Dane kontaktowe
E-mail raja@raja.sk
Telefon(y) 0948121314, 0244872322
Telefon(y) kom. 0903209031, 0905618434, 0948121314
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,574
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,574
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,574
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,266
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 288
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 978
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,840
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -84,823
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 65,226
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,520
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -173,649
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,441
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,663
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 8
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 89,655
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,718
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 368
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,169
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 82,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 48,910
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 48,910
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 31,366
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,334
C. Usług (účtová grupa 51) 23,172
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,035
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,103
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,457
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 265
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 17,544
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,404
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 89
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 89
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -89
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 17,455
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,014
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 14,441
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708336 TIN: 2020227748
 • Zarejestrowana siedziba: RAJA, Kadnárova 23, 83105, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Richard Rischer Družstevná 37 Svätý Jur 900 21 24.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Richard Rischer 6 639 € (100%) Družstevná 37 Svätý Jur 900 21
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   31.08.2010Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
   oprava a údržba motorových a nemotorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   oprava, čistenie, demontáž, montáž a sanácia strojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojných základných prostriedkov - leasing
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   reklamné činnosti
   forfaiting a factoring
   sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)
   vydavateľské činnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu
   fotografické služby
   audiovízia
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   prieskum trhu v oblasti životného prostredia
   21.07.2004Nové predmety činnosti:
   oprava, čistenie, demontáž, montáž a sanácia čapovacích zariadení
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, okrem vybraných činností v stavebníctve
   prípravné práce pre stavbu - búracie, zemné, kopacie a sekacie práce
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
   oprava a údržba motorových a nemotorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   oprava, čistenie, demontáž, montáž a sanácia strojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojných základných prostriedkov - leasing
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   02.10.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu v oblasti životného prostredia
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Richard Rischer Družstevná 37 Svätý Jur 900 21
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Rischer Kadnárova 23 Bratislava
   15.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.1997Noví spoločníci:
   Richard Rischer Kadnárova 23 Bratislava
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Andrej Janev Milana Marečka 2 Bratislava
   Richard Rischer Kadnárova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Janev Milana Marečka 2 Bratislava
   24.01.1997Nové obchodné meno:
   RAJA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kadnárova 23 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode, službách, v nákupe a predaji tovarov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   forfaiting a factoring
   sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)
   vydavateľské činnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu
   fotografické služby
   audiovízia
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   Noví spoločníci:
   Andrej Janev Milana Marečka 2 Bratislava
   Richard Rischer Kadnárova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Rischer Družstevná 37 Svätý Jur 900 21
   Andrej Janev Milana Marečka 2 Bratislava