Utwórz fakturę

TRIPRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRIPRINT
PIN 35708484
TIN 2020266809
Numer VAT SK2020266809
Data utworzenia 04 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIPRINT
Pankúchova 5
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 257 €
Zysk 7 612 €
Kapitał 20 548 €
Kapitał własny 17 229 €
Dane kontaktowe
E-mail triprint@triprint.sk
Telefon(y) 0262248711, 0904507014
Telefon(y) kom. +421904507014, 0903343873, 0904507014
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,949
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 30,548
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 83
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 83
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,932
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,932
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,932
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,533
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,696
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,837
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 401
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,949
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,841
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,926
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,926
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,612
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,108
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 291
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 291
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,851
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 719
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 719
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 383
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 242
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,507
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 966
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 966
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 54,257
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 54,257
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,352
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 49,905
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,272
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 357
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,346
D. Usług (účtová grupa 51) 26,834
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,826
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,217
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,174
4. Koszty społeczne (527, 528) 435
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 422
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 487
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,985
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,720
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 62
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -60
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,925
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,313
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,313
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,612
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708484 TIN: 2020266809 Numer VAT: SK2020266809
 • Zarejestrowana siedziba: TRIPRINT, Pankúchova 5, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04 04.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavel Stolárik 6 639 € (100%) Pankúchova 5 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.11.2000Nové sidlo:
   Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Haanova 24 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   27.08.1997Nové sidlo:
   Haanova 24 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   26.08.1997Zrušené sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   TRIPRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   polygrafická činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti polygrafie
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08