Utwórz fakturę

O.P.O. Expres Modra - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy O.P.O. Expres Modra
PIN 35708522
TIN 2020203438
Numer VAT SK2020203438
Data utworzenia 27 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba O.P.O. Expres Modra
Dolné Otrokovce 168
92061
Dolné Otrokovce
Financial information
Sprzedaż i dochody 217 734 €
Zysk 2 977 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0337448156, 0905424513
Nr(y) faksu 0337448156
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 185,069
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,925
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,925
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,912
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,992
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,021
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 175,106
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 119,687
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 119,687
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 55,385
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 55,381
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,381
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 34
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 38
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 38
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 185,069
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,971
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 427
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 427
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,928
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 39,202
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,274
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,977
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,098
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,720
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 116,961
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,961
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,140
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 748
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 419
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,915
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 537
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,683
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 19,695
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 217,734
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 217,734
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 217,734
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,021
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 150,116
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,175
D. Usług (účtová grupa 51) 20,632
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,633
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,897
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,736
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 380
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 587
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 587
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,498
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,713
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,811
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,730
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,455
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,455
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,275
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,730
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,983
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,006
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,006
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,977
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708522 TIN: 2020203438 Numer VAT: SK2020203438
 • Zarejestrowana siedziba: O.P.O. Expres Modra, Dolné Otrokovce 168, 92061, Dolné Otrokovce
 • Data utworzenia: 27 styczeń 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.11.2004Nové sidlo:
   Dolné Otrokovce 168 Dolné Otrokovce 920 61
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Golkovský Dolné Otrokovce 168 Dolné Otrokovce 920 61
   09.11.2004Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavova 8 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Slávik Komenského 17 Modra
   28.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská 168 Dolné Otrokovce
   Ing. Dušan Slávik Komenského 17 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martina Golkovská 168 Dolné Otrokovce Vznik funkcie: 22.12.2003
   27.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Gajer Za dráhou 13 Ružomberok
   01.06.1999Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu-maliarstvo a natieranie konštrukcií
   maliarske a natieračské práce
   výroba náterových látok /okrem náterových látok obsahujúcich jedy, žieraviny a zvlášť nebezpečné jedy/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Robert Gajer Za dráhou 13 Ružomberok
   31.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   27.01.1997Nové obchodné meno:
   O.P.O. Expres Modra s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 8 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ako aj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   mlynárstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava