Utwórz fakturę

BEKAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEKAS
PIN 35708549
TIN 2020265049
Numer VAT SK2020265049
Data utworzenia 04 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEKAS
Ostravská 2
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 417 401 €
Zysk 9 026 €
Kapitał 233 589 €
Kapitał własny -64 448 €
Dane kontaktowe
E-mail dercalik@bekas.sk
witryna internetowa http://bekas.sk
Telefon(y) +421254654741, +421254654742
Nr(y) faksu 0254654742
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 180,063
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 53,357
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 53,357
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,247
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,110
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 126,332
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,540
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,024
3. Produkty (123) - /194/ 4,374
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,588
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,554
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,759
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,445
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,445
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 220
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 94
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,033
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49,745
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,288
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 374
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 374
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 180,063
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,263
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 35,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,032
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,032
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -49,433
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 47,123
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -96,556
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,026
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,800
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,524
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,524
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 176,276
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,217
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,217
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 124,978
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,722
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,359
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 417,401
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 417,401
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,480
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 180,143
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 208,948
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 4,374
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,056
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,136
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,283
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 116,506
D. Usług (účtová grupa 51) 157,843
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 95,240
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 70,238
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,635
4. Koszty społeczne (527, 528) 367
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,048
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,904
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,904
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,312
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,265
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 124,313
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 362
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 362
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,641
O. Walutowe straty (563) 278
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,363
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,279
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,986
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,026
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708549 TIN: 2020265049 Numer VAT: SK2020265049
 • Zarejestrowana siedziba: BEKAS, Ostravská 2, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04 20.08.2003
  JUDr. Júlia Gombošová Mýtna 21 Bratislava 811 07 13.10.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Derčalík 6 639 € (100%) Ostravská 2 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Júlia Gombošová Mýtna 21 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.10.2006
   07.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04
   Ing. Alžbeta Derčalíková Ostravská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.09.2003Nové predmety činnosti:
   výroba kovov a kovových výrobkov (kovoobrábanie)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.08.2003
   29.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Derčalíková Ostravská 2 Bratislava Skončenie funkcie: 20.08.2003
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04
   Ing. Alžbeta Derčalíková Ostravská 2 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Derčalík Bohúňova 27 Bratislava
   Ing. Alžbeta Derčalíková Ostravská 2 Bratislava
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   BEKAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ostravská 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Derčalík Bohúňova 27 Bratislava
   Ing. Alžbeta Derčalíková Ostravská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alžbeta Derčalíková Ostravská 2 Bratislava Skončenie funkcie: 20.08.2003