Utwórz fakturę

K-7 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K-7
PIN 35708603
TIN 2020994976
Data utworzenia 04 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K-7
Kýčerského 7
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 040 €
Zysk 1 333 €
Kapitał 11 921 €
Kapitał własny 9 457 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,270
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,270
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,270
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,857
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 413
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,270
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,790
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,745
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -928
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -928
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,333
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,040
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,040
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,040
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171
D. Usług (účtová grupa 51) 168
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,869
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,872
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,813
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,333
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708603 TIN: 2020994976
 • Zarejestrowana siedziba: K-7, Kýčerského 7, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06 04.02.1997
  Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05 25.09.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Bohumil Krist 3 320 € (50%) Stupavská 33 Bratislava 831 06
  Mgr. Oliver Krist 1 660 € (25%) Kýčerského 7 Bratislava 811 05
  Jaroslav Krist 1 660 € (25%) Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05
   Jaroslav Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.02.2001
   22.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.09.2003
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 04.02.1997
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.02.2001
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   kopírovacie služby
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie kurzov, školení, seminárov, konferencií
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   28.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   27.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   23.11.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   PhDr. Anna Bocková Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   K-7, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kýčerského 7 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   predaj rýchloupravených jedál a nápojov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   PhDr. Anna Bocková Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06