Utwórz fakturę

A.T.I. - alfa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A.T.I. - alfa
PIN 35708697
TIN 2020227385
Numer VAT SK2020227385
Data utworzenia 04 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.T.I. - alfa
Hlavná 24
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 163 670 €
Zysk 14 567 €
Kapitał 598 232 €
Kapitał własny 63 160 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0918322683
Telefon(y) kom. 0918322683
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,454,001
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 745,671
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 745,671
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 114,501
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,359
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 608,811
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 704,331
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 12,873
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 12,873
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,873
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 479,749
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 442,608
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,608
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,141
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 211,709
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 102
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 211,607
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,999
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,999
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,454,001
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 420,018
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 398,147
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 398,147
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,567
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,033,983
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 160
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 160
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,033,823
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 454,623
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 454,623
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 575,235
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 345
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 127
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,487
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 163,670
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,114
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 157,556
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,196
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 396
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 97,787
D. Usług (účtová grupa 51) 40,451
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,573
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 563
4. Koszty społeczne (527, 528) 410
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 273
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,656
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,656
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,474
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,036
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 125
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 125
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 117
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,591
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 24
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,567
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015