Utwórz fakturę

HESO Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Nazwa firmy HESO Consulting
PIN 35708760
Data utworzenia 06 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HESO Consulting
Suchá 6/A
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 450 €
Zysk -3 656 €
Kapitał 6 263 €
Kapitał własny 4 018 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905710130
Telefon(y) kom. 0905710130
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,023
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 480
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 793
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,024
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 361
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,322
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,656
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,663
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,213
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,094
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 450
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,450
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,450
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,779
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,779
C. Usług (účtová grupa 51) 3,300
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 700
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,329
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -629
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,367
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,367
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,367
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,696
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,656
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016