Utwórz fakturę

JÁNOŠÍK Holding - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.11.2016
Basic information
Nazwa firmy JÁNOŠÍK Holding
PIN 35708883
Data utworzenia 07 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JÁNOŠÍK Holding
Hálova 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 403 651 €
Zysk 52 325 €
Kapitał 2 944 242 €
Kapitał własny -2 065 513 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903403089
Date of updating data: 16.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,886,619
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,627,895
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,627,895
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,383,194
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,244,701
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,258,724
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,170,000
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,170,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,081
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,081
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,081
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 81,643
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 120
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 81,523
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,886,619
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,813
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 187,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -89,483
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 63
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -89,546
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,325
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,726,806
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,657,510
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 4,657,510
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 4,657,510
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,046
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 60,832
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,832
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 241
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 332
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 204
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,437
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,250
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,250
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,000
Date of updating data: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 403,661
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 403,651
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 403,650
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,268
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,789
D. Usług (účtová grupa 51) 63,627
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,363
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,561
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,802
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 37,813
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 97,757
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 97,757
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,919
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 158,383
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 307,234
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 105,106
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 104,750
2. Pozostałe koszty (562A) 104,750
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 356
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -105,096
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 53,287
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,325
Date of updating data: 16.11.2016
Date of updating data: 16.11.2016
 • PIN :35708883
 • Zarejestrowana siedziba: JÁNOŠÍK Holding, Hálova 5, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Wilhelm Weiss Lindengasse 60/35 Wien A - 1070 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 15 Bratislava 07.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Wilhelm Frank Kommanditgesellschaft 6 639 € (100%) Wien 1070 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.04.2005Noví spoločníci:
   Wilhelm Frank Kommanditgesellschaft Lindengasse 60/30 Wien 1070 Rakúsko
   25.11.1999Nové sidlo:
   Hálova 5 Bratislava 851 01
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   JÁNOŠÍK Holding s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wilhelm Weiss Lindengasse 60/35 Wien A - 1070 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 15 Bratislava