Utwórz fakturę

DALTON & PARKES BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DALTON & PARKES BRATISLAVA
PIN 35708905
TIN 2020252707
Numer VAT SK2020252707
Data utworzenia 07 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DALTON & PARKES BRATISLAVA
Panenská 6
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 246 207 €
Zysk 17 609 €
Kapitał 1 576 391 €
Kapitał własny 185 636 €
Dane kontaktowe
E-mail gabrielova@iuris.sk
Telefon(y) 0259980530
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,498,326
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,426,600
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 361,600
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 173
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 295,427
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 66,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,065,000
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,065,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 70,124
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 61,615
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,352
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,352
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 42,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,306
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -1,043
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,509
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,062
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,447
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,602
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 296
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,306
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,498,326
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 203,244
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 268,871
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 268,871
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 26,887
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 26,887
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -110,123
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 60,887
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -171,010
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,609
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,295,890
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 744,400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 453,775
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 80,740
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,740
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 373,035
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,700
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -808
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -808
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 245,685
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 246,207
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 245,684
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 523
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,898
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,617
D. Usług (účtová grupa 51) 93,376
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,742
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 59,056
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 59,056
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,533
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,574
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 64,309
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 135,691
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 39,148
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,919
2. Pozostałe koszty (562A) 38,919
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 225
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39,148
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,161
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,552
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,552
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,609
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708905 TIN: 2020252707 Numer VAT: SK2020252707
 • Zarejestrowana siedziba: DALTON & PARKES BRATISLAVA, Panenská 6, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 03.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  IURIS INVEST, s.r.o. 268 871 € (100%) Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čema Sázavského 595/1 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 10.12.2007
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.12.2007
   04.01.2008Noví spoločníci:
   IURIS INVEST, s.r.o. Panenská 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čema Sázavského 595/1 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 10.12.2007
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.12.2007
   03.01.2008Zrušeny spoločníci:
   PARKERS HOLDING LIMITED City Road 81 London EC1Y 1BL Veľká Británia
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2003
   08.07.2006Nové sidlo:
   Panenská 6 Bratislava 811 03
   07.07.2006Zrušené sidlo:
   Kubačova 19 Bratislava 831 06
   26.11.2004Noví spoločníci:
   PARKERS HOLDING LIMITED City Road 81 London EC1Y 1BL Veľká Británia
   25.11.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   15.06.2004Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   27.05.2004Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   31.01.2003Nové obchodné meno:
   DALTON & PARKES BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kubačova 19 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2003
   30.01.2003Zrušené obchodné meno:
   T.D.F., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   SkyLife spol. s r.o. Lamačská cesta 3 Bratislava 841 01
   Margita Feninová Stavbárska 8689/21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Rattaj 111 Mengusovce Skončenie funkcie: 31.12.2002
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poradenská činnosť - ekonomický a organizačný poradca
   vykonávanie prieskumu trhu
   Noví spoločníci:
   SkyLife spol. s r.o. Lamačská cesta 3 Bratislava 841 01
   Margita Feninová Stavbárska 8689/21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Rattaj 111 Mengusovce Skončenie funkcie: 31.12.2002
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   17.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   T.D.F., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok