Utwórz fakturę

KKG INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KKG INVEST
PIN 35708981
TIN 2020200468
Numer VAT SK2020200468
Data utworzenia 10 February 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KKG INVEST
Nádražná 34
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 66 390 €
Zysk 32 473 €
Kapitał 1 521 844 €
Kapitał własny 522 284 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,500,780
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,500,780
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,185
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 12,014
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 484
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,486
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,546,965
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 554,758
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,181
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 475,910
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 32,473
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 992,207
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 992,039
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 238
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 723
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 991,078
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 168
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 66,390
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 36,390
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,415
C. Usług (účtová grupa 51) 5,239
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,650
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,526
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 42,975
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 31,151
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,224
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,224
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,224
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 41,751
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 9,278
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 32,473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708981 TIN: 2020200468 Numer VAT: SK2020200468
 • Zarejestrowana siedziba: KKG INVEST, Nádražná 34, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Data utworzenia: 10 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bc. Marián Ábel člen J. Alexyho 5 Bratislava 841 01 17.10.2007
  Ing. Andrej Krídl predseda Kupeckého 4 Bratislava 821 08 17.10.2007
  Ing. Ján Struhár člen Slovenského národného povstania 1439/45 Zlaté Moravce 953 01 25.06.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Struhár - člen Slovenského národného povstania 1439/45 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   23.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Nemečkay - člen Kapicova 1208/5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.07.2008
   01.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Nemečkay - člen Kapicova 1208/5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.07.2008
   31.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 363/3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   23.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Bc. Marián Ábel - člen predstavenstva J. Alexyho 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.10.2007
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 363/3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   22.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 3 Bratislava 821 08
   Dušan Kern - člen predstavenstva Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava
   12.11.2005Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   11.11.2005Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji 900 28
   03.05.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 3 Bratislava 821 08
   Dušan Kern - člen predstavenstva Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava
   02.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Kern Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl Kupeckého 4 Bratislava
   Ing. Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   10.02.1997Nové obchodné meno:
   KKG INVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosťv oblasti nehnuteľností
   leasing spojený s financovaním
   inžinierská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Kern Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl Kupeckého 4 Bratislava
   Ing. Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava