Utwórz fakturę

M.P.V. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.P.V.
PIN 35709006
TIN 2020203273
Numer VAT SK2020203273
Data utworzenia 10 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.P.V.
Brezová 367
90023
Viničné
Financial information
Sprzedaż i dochody 921 319 €
Zysk 48 009 €
Kapitał 464 854 €
Kapitał własny 72 244 €
Dane kontaktowe
E-mail info@mpvsro.sk
Telefon(y) 0335341008, 0903455648, 0245649795, 0245922133, 0903218798
Telefon(y) kom. 0903218798, 0903455648
Nr(y) faksu 0245649796
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 502,946
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 202,450
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 202,450
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,110
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 139,933
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,407
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 300,215
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 23,750
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23,750
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 88,633
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,773
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,773
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,027
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,833
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 3,377
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 3,377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 184,455
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 44,567
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 139,888
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 281
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 281
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 502,946
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,254
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,774
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,774
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 206,680
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,354
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,354
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -142,563
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,418
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -174,981
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,009
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 382,692
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 867
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 867
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 361,693
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101,783
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,783
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 222,908
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,555
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,882
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,255
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,310
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,518
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,518
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,614
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 921,026
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 921,319
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,960
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 914,066
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 293
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 863,675
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 667,348
D. Usług (účtová grupa 51) 75,174
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 101,890
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 70,449
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,839
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,602
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,555
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,526
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,526
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,969
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,213
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 57,644
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 178,504
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,787
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,882
2. Pozostałe koszty (562A) 1,882
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 905
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,772
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 54,872
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,863
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,863
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35709006 TIN: 2020203273 Numer VAT: SK2020203273
 • Zarejestrowana siedziba: M.P.V., Brezová 367, 90023, Viničné
 • Data utworzenia: 10 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Ulrich Cerovská 134 Šenkvice 10.02.1997
  Peter Ulrich Brezová 367 Viničné 10.02.1997
  Vladimír Ulrich Brezová 367 Viničné 10.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Ulrich 2 258 € (33.3%) Cerovská 134 Šenkvice
  Peter Ulrich 2 258 € (33.3%) Brezová 367 Viničné
  Vladimír Ulrich 2 258 € (33.3%) Brezová 367 Viničné
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.06.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Ulrich Cerovská 134 Šenkvice
   Peter Ulrich Brezová 367 Viničné
   Vladimír Ulrich Brezová 367 Viničné
   14.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ulrich Cerovská 134 Šenkvice
   Peter Ulrich Brezová 367 Viničné
   Vladimír Ulrich Brezová 367 Viničné
   10.02.1997Nové obchodné meno:
   M.P.V., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brezová 367 Viničné 900 23
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprotredkovateľská činnosť
   montáž a servis okien, dverí a garážových brán
   Noví spoločníci:
   Miroslav Ulrich Cerovská 134 Šenkvice
   Peter Ulrich Brezová 367 Viničné
   Vladimír Ulrich Brezová 367 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Ulrich Cerovská 134 Šenkvice
   Peter Ulrich Brezová 367 Viničné
   Vladimír Ulrich Brezová 367 Viničné