Utwórz fakturę

Lýdiasam - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Lýdiasam
PIN 35709022
TIN 2020265929
Numer VAT SK2020265929
Data utworzenia 07 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lýdiasam
Záhradnícka 33
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 121 925 €
Zysk 52 223 €
Kapitał 50 760 €
Kapitał własny 25 886 €
Dane kontaktowe
E-mail fervent@pobox.sk
Telefon(y) 0252733505
Telefon(y) kom. +421903758101
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 153,544
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 60,850
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,580
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 3,580
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 57,270
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,631
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 46,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 92,675
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,320
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,320
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,320
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,355
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 807
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 90,548
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 153,544
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 63,666
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,827
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,706
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,533
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,223
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,878
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 38,680
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,176
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 37,504
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 51,098
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 467
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 467
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 41,240
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 278
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 184
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,929
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,925
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 121,925
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,925
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,070
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,247
D. Usług (účtová grupa 51) 25,949
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,271
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,257
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,488
4. Koszty społeczne (527, 528) 526
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,707
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,318
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,318
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,667
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 911
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,855
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,271
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 32
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 65,835
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,612
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,612
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35709022 TIN: 2020265929 Numer VAT: SK2020265929
 • Zarejestrowana siedziba: Lýdiasam, Záhradnícka 33, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08 29.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Viera Gibová 13 278 € (100%) Dunajská 5 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   14.08.1997Noví spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   13.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   Lýdiasam, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 33 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06