Utwórz fakturę

L.P.K - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy L.P.K
PIN 35709065
TIN 2020241168
Numer VAT SK2020241168
Data utworzenia 11 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L.P.K
Senecká 2
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 131 776 €
Zysk -46 452 €
Kapitał 51 437 €
Kapitał własny -73 036 €
Dane kontaktowe
E-mail info@hotelflorabratislava.sk
Telefon(y) 0244257867, 0244257926, 0244257988
Nr(y) faksu 0244257945
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,112
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 752
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 752
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 752
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,116
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 94
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 94
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,111
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,111
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,111
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 911
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 74
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 837
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,244
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 144
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 12,100
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,112
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -119,488
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -79,676
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -79,676
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,452
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,600
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,047
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,047
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,811
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 62,718
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,718
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 47,722
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,634
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,776
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,105
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 856
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,842
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,842
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 103,827
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 131,776
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,158
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 93,669
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,949
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,644
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,783
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,408
D. Usług (účtová grupa 51) 31,430
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,015
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,083
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,367
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,565
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,375
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,780
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,793
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -44,868
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,206
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 624
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 624
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -624
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -45,492
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -46,452
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35709065 TIN: 2020241168 Numer VAT: SK2020241168
 • Zarejestrowana siedziba: L.P.K, Senecká 2, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02 15.03.2012
  Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06 15.03.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefan Fűzy 1 520 € (22.9%) Gallayova 19 Bratislava 841 02
  Ján Farkaš 1 520 € (22.9%) Gelnická 8 Bratislava 831 06
  Ing. Richard Rosipal 1 800 € (27.1%) Bratislava 841 01
  Margita Bohunská 1 800 € (27.1%) Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.12.2011
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 21.12.2011
   23.03.2012Noví spoločníci:
   Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02
   Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.03.2012
   01.01.2012Noví spoločníci:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.12.2011
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 21.12.2011
   31.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   12.12.2006Nové obchodné meno:
   L.P.K. SK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   11.12.2006Zrušené obchodné meno:
   PAN - KRÁL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   22.07.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   11.02.1997Nové obchodné meno:
   PAN - KRÁL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senecká 2 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním činností v týchto zariadeniach, v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09