Utwórz fakturę

UNIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Nazwa firmy UNIO
PIN 35709243
TIN 2021385344
Data utworzenia 12 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIO
Nemocničná 1975/3
02601
Dolný Kubín
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 500 €
Zysk 1 213 €
Kapitał 169 095 €
Kapitał własny 123 548 €
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 139,126
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 59,683
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,428
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 140,554
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 124,659
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 116,476
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,213
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,895
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 15,895
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,895
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 13,500
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 13,500
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11,560
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,767
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,793
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,940
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,500
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 247
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 247
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -247
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,693
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,213
Date of updating data: 06.05.2016