Utwórz fakturę

Troyes - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Troyes
PIN 35709294
Data utworzenia 12 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Troyes
Magurská 37
97411
Banská Bystrica
Financial information
Zysk -642 €
Kapitał 9 487 €
Kapitał własny -15 979 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905811283
Telefon(y) kom. 0905811283
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 558
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 558
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 530
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 530
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 530
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 558
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,622
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 331
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,951
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 76
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,027
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -642
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,180
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,180
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,606
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,606
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,094
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 63
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -63
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 99
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -99
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -162
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -642
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016