Utwórz fakturę

SOPEKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SOPEKO
Stan Zniszczono
PIN 35709472
TIN 2020218002
Numer VAT SK2020218002
Data utworzenia 12 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOPEKO
Kopčianska 8
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 900 €
Zysk -9 018 €
Kapitał 26 595 €
Kapitał własny 7 348 €
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 111
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 111
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 111
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 111
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 111
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -999
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,047
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,047
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,018
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,110
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,091
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,900
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,874
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,438
D. Usług (účtová grupa 51) 870
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 279
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,054
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,054
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,233
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,974
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,592
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,058
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,018
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016
 • PIN :35709472 TIN: 2020218002 Numer VAT: SK2020218002
 • Zarejestrowana siedziba: SOPEKO, Kopčianska 8, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 February 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.07.2016Zrušené obchodné meno:
   SOPEKO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 8 - 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   04.12.2015Nové sidlo:
   Kopčianska 8 - 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   12.02.1997Nové obchodné meno:
   SOPEKO, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným