Utwórz fakturę

Z - INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Z - INVEST
PIN 35709529
TIN 2020227473
Numer VAT SK2020227473
Data utworzenia 12 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Z - INVEST
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Zysk -3 278 €
Kapitał 39 090 €
Kapitał własny -721 046 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249244460
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,678
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,678
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,964
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,964
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,714
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 31,714
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,678
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -724,324
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,835
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,835
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -764,864
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 150,736
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -915,600
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,278
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 760,002
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 759,669
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 759,568
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,112
D. Usług (účtová grupa 51) 1,654
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 458
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,112
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,654
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 213
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 213
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -204
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,316
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35709529 TIN: 2020227473 Numer VAT: SK2020227473
 • Zarejestrowana siedziba: Z - INVEST, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Dominika Seikmann Liniegasse 42/22 Viedeň 1060 Rakúska republika 23.01.2007
  Gunter Zeissel Bebravská 5 Bratislava 821 07 23.01.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dipl. Ing. Erwin Soravia 11 950 € (30%) Spittal/Drau 9800 Rakúsko
  Ing. Karl Soravia 5 976 € (15%) Spittal/Drau 9800 Rakúsko
  Dayland Immobilien, GmbH 8 963 € (22.5%) Viedeň 1010 Rakúska republika
  Soravia Real Estate Development GmbH 12 946 € (32.5%) Viedeň 1030 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Mag. Jasmin Antoinette Soravia Bismarckstrasse 9 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   18.03.2010Noví spoločníci:
   Soravia Real Estate Development GmbH Thomas-Klestil-Platz 3 Viedeň 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Dominika Seikmann Liniegasse 42/22 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.01.2007
   17.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Soravia Privatstiftung Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1030 Rakúska republika
   Soravia real Estate Development GmbH Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Dominika Ilów Liniegasse 42/22 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.01.2007
   27.07.2007Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Erwin Soravia Hangstrasse 2 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   Ing. Karl Soravia Bismarckstrasse 9 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   Dayland Immobilien, GmbH Goldschmiedgasse 6/6-8 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Soravia Privatstiftung Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1030 Rakúska republika
   Soravia real Estate Development GmbH Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Mag. Jasmin Antoinette Soravia Bismarckstrasse 9 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   26.07.2007Zrušeny spoločníci:
   SORAVIA OFFICE, s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 823 74
   24.01.2007Nové obchodné meno:
   Z - INVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamné činnosti
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   prípravené práce pre stavbu - výkopové a zemné práce
   inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   SORAVIA OFFICE, s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 823 74
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gunter Zeissel Bebravská 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.01.2007
   Mag. Dominika Ilów Liniegasse 42/22 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.01.2007