Utwórz fakturę

TECTUM - GEOSYNTHETIC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TECTUM - GEOSYNTHETIC
PIN 35709561
TIN 2020265027
Numer VAT SK2020265027
Data utworzenia 17 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TECTUM - GEOSYNTHETIC
Hrachová 40
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 480 €
Zysk -33 982 €
Kapitał 905 614 €
Kapitał własny 477 945 €
Dane kontaktowe
E-mail kosto@tecgeo.sk
witryna internetowa http://www.tecgeo.sk;http://www.tectum-geosynthetic.sk
Telefon(y) +421243427349, +421243427352, +421243427359, +421243427361
Nr(y) faksu 0243427360
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 872,001
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 441,729
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 441,729
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 216,590
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 223,630
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,509
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 428,839
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 128,564
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 128,564
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 275,205
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 40,155
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,155
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 235,050
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,744
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,044
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,044
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,700
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,326
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 702
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,624
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,433
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,433
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 872,001
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 443,964
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,647
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 110
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 110
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 466,549
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 630,609
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -164,060
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,982
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,037
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,941
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,941
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 421,017
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 384
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 415,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,348
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,515
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,770
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,079
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,079
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 92,183
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 87,480
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 62,343
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,014
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,097
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 55,108
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,017
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -11,288
D. Usług (účtová grupa 51) 5,282
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 42,898
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,111
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,886
4. Koszty społeczne (527, 528) 901
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,835
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,097
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,097
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,148
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -37,617
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,238
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,703
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,701
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,701
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 108
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 105
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,595
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -33,022
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -33,982
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35709561 TIN: 2020265027 Numer VAT: SK2020265027
 • Zarejestrowana siedziba: TECTUM - GEOSYNTHETIC, Hrachová 40, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33 10.01.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kostovský 6 640 € (100%) Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   09.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   31.01.2008Nové predmety činnosti:
   vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb - § 5 ods. 4 z. č. 138/1992 Zb.
   24.12.2004Nové sidlo:
   Hrachová 40 Bratislava 821 05
   23.12.2004Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   11.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   10.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   TECTUM - GEOSYNTHETIC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti geotechniky
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09