Utwórz fakturę

Market Maker Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Market Maker Slovakia
PIN 35709588
Data utworzenia 17 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Market Maker Slovakia
Františkánska 7
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 817 €
Zysk 358 €
Kapitał 3 379 496 €
Kapitał własny 3 331 267 €
Dane kontaktowe
E-mail generix@generix.sk
Telefon(y) 0254415312, 0250106011
Date of updating data: 13.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,338,823
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,338,193
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 46,304
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 46,304
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,278,039
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,039
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,039
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,357
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,236,643
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,850
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,632
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 630
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 630
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,338,823
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,331,625
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,371
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,371
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,316,618
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,316,618
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,198
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 138
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 138
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,730
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,232
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,232
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 498
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 330
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 330
Date of updating data: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,817
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,817
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,817
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421
D. Usług (účtová grupa 51) 881
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,507
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,396
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,936
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 79
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 78
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -78
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,318
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 358
Date of updating data: 13.10.2015
Date of updating data: 13.10.2015