Utwórz fakturę

CASALLIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CASALLIA
PIN 35709693
TIN 2020265192
Numer VAT SK2020265192
Data utworzenia 17 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CASALLIA
Medená 20
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 356 986 €
Zysk 20 107 €
Kapitał 1 468 119 €
Kapitał własny 399 616 €
Dane kontaktowe
E-mail casallia@za.psg.sk
Telefon(y) 0243712616, 0243712617, 0244464683, 0244464684, 0415001888, 0415001889, 0415008014, 0415008015, 0415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,620,829
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 87,402
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 22,000
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 22,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 40,402
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,664
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,323
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,415
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 25,000
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 25,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,532,212
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,141,152
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,141,141
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 342,175
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 341,153
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 341,153
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,022
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,885
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,119
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,766
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,215
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,215
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,620,829
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 299,388
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 200,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,252
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,252
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 68,390
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,390
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,107
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,321,764
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 360,061
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 61
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 360,000
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 669,216
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 238,756
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,756
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 343,773
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,017
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,739
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,879
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 288,987
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -323
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) -323
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,270,106
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,356,986
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,272,930
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 82,963
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,093
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,274,671
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,533,494
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,779
D. Usług (účtová grupa 51) 389,931
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 246,931
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 172,374
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 60,945
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,612
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,069
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,328
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,328
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 12,112
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,027
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 82,315
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 364,689
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,564
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,563
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 57,775
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,697
2. Pozostałe koszty (562A) 19,697
O. Walutowe straty (563) 19,106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,972
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -55,211
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,104
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,997
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,997
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35709693 TIN: 2020265192 Numer VAT: SK2020265192
 • Zarejestrowana siedziba: CASALLIA, Medená 20, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07 17.02.1997
  Ing. Peter Černay, CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01 17.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Jozef Matejička 3 320 € (50%) Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07
  Ing. Peter Černay, CSc. 3 320 € (50%) Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.08.2012Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07
   23.09.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   10.11.2003Nové predmety činnosti:
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Peter Černay , CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   09.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černay , CSc. Magurská 1 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   19.03.1999Nové obchodné meno:
   CASALLIA, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II a podtriedy T1
   18.03.1999Zrušené obchodné meno:
   EXPOS CASALLIA, s.r.o.
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava 851 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   EXPOS CASALLIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   verejné stravovanie - reštaurácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava 851 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Černay , CSc. Magurská 1 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01