Utwórz fakturę

BSK Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Nazwa firmy BSK Invest
PIN 35709707
TIN 2020209257
Numer VAT SK2020209257
Data utworzenia 18 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BSK Invest
Štverníky 662
90613
Brezová pod Bradlom
Financial information
Sprzedaż i dochody 162 063 €
Zysk 55 310 €
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,974,716
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,867,129
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,867,129
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 322,128
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,545,001
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 89,646
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,454
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,454
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,454
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 87,192
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87,187
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,941
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 798
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 17,143
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,974,716
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,977
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,972
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,972
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,310
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,897,739
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,175,283
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 2,175,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 283
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 721,256
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 704,040
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 704,040
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,216
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 22,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 22,000
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 162,064
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 162,063
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 162,063
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,825
D. Usług (účtová grupa 51) 19,046
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,794
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,794
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,985
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 98,238
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 143,017
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,502
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,437
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 18,437
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,065
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -27,502
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,736
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,426
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,426
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 55,310
Date of updating data: 29.12.2016
Date of updating data: 29.12.2016
 • PIN :35709707 TIN: 2020209257 Numer VAT: SK2020209257
 • Zarejestrowana siedziba: BSK Invest, Štverníky 662, 90613, Brezová pod Bradlom
 • Data utworzenia: 18 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tony Beeuwsaert Dr. Adriaensstraat 16 Zedelgem 8210 Belgické kráľovstvo 07.05.2015
  Philippe Langsweirt Laagstraat 47 Koolskamp 8851 Belgické kráľovstvo 07.05.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SLOVIMETAL, NV 6 640 € (100%) Ingelmunster 8770 Belgické kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2016Nové sidlo:
   Štverníky 662 Brezová pod Bradlom 906 13
   07.05.2015Nové obchodné meno:
   BSK Invest s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Tony Beeuwsaert Dr. Adriaensstraat 16 Zedelgem 8210 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 07.05.2015
   Philippe Langsweirt Laagstraat 47 Koolskamp 8851 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 07.05.2015
   12.02.2015Noví spoločníci:
   SLOVIMETAL, NV Gentstraat 10 Ingelmunster 8770 Belgické kráľovstvo
   23.08.2014Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   18.02.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ