Utwórz fakturę

M-TRAVEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Nazwa firmy M-TRAVEL
PIN 35709847
TIN 2020265181
Numer VAT SK2020265181
Data utworzenia 19 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M-TRAVEL
Bárdošova 33
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 306 480 €
Zysk 6 037 €
Kapitał 181 243 €
Kapitał własny 57 786 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255423649, +421255423650, +421255641700
Nr(y) faksu 0255423649, 0255423650
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 181,367
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 80,415
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 80,415
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 80,415
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 93,037
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 59,536
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 59,530
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,530
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,501
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,491
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,010
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,915
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,915
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 181,367
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,522
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 108,326
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -55,812
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 54,559
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -110,371
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,037
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,845
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,378
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,378
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 106,083
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,406
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,406
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 81,906
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,139
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,294
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,338
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 648
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 648
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 6,736
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 300,324
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 306,480
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,410
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 297,915
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,155
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 298,862
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,249
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,777
D. Usług (účtová grupa 51) 234,146
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,458
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,302
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,388
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,768
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 532
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,700
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,618
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 53,153
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 667
O. Walutowe straty (563) 34
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 633
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -621
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,997
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,037
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016