Utwórz fakturę

C M - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy C M
PIN 35709855
TIN 2021370901
Data utworzenia 13 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C M
Tomášikova 30
82369
Bratislava
Financial information
Zysk -601 €
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 76
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 76
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 76
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 76
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -995
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,032
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 368
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 7,400
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 601
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,071
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 104
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 104
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 967
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 487
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16
D. Usług (účtová grupa 51) 26
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -42
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 81
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 81
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -79
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -121
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -601
Date of updating data: 25.10.2016