Utwórz fakturę

TAVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TAVIS
PIN 35709901
TIN 2021395816
Numer VAT SK2021395816
Data utworzenia 20 February 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TAVIS
Jadrová 3226/5
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 507 655 €
Zysk -303 565 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,641,465
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,749,568
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,749,568
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,749,568
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 891,897
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 464,002
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 436,106
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,106
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 27,896
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 427,895
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,320
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 426,575
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641,465
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,471,805
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,742,475
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,742,475
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -299
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,051,661
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,051,960
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -303,565
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,169,660
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 541
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 541
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,168,897
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,126,567
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,126,567
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 889
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 444
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,705
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,292
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 222
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 222
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 518,867
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 507,655
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 379,544
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 128,111
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 851,550
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,852
D. Usług (účtová grupa 51) 203,984
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,655
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,460
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,173
4. Koszty społeczne (527, 528) 22
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 30
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 367,702
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 239,327
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -343,895
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 144,708
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,212
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,212
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11,212
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 418
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 418
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 10,794
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -333,101
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -29,536
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -32,418
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -303,565
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35709901 TIN: 2021395816 Numer VAT: SK2021395816
 • Zarejestrowana siedziba: TAVIS, Jadrová 3226/5, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Branislav Gábriš predseda Jadrová 3226/5 Bratislava 10.11.2000
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.04.2004Nové obchodné meno:
   TAVIS, a.s.
   Nové sidlo:
   Jadrová 3226/5 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   automatizované spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovnie dát
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.04.2004Zrušené obchodné meno:
   HUTOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Michal Čulák , CSc. - člen Bzovická 22 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec - člen Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   05.04.2002Nové obchodné meno:
   HUTOS, a.s.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   factoring a forfaiting
   realitné činnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel
   finančný leasing
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.04.2002Zrušené obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Gábriš - predseda Jadrová 3226/5 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec - člen Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   09.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen Krajňakova 7 Bratislava
   21.04.2000Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Michal Čulák , CSc. - člen Bzovická 22 Bratislava
   20.04.2000Zrušené sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda Bzovická 22 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Srník - člen Molecova 10/3 Bratislava
   20.02.1997Nové obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda Bzovická 22 Bratislava
   Milan Srník - člen Molecova 10/3 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen Krajňakova 7 Bratislava