Utwórz fakturę

KALUMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KALUMA
PIN 35710004
TIN 2020227539
Numer VAT SK2020227539
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KALUMA
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 739 €
Zysk -4 118 €
Kapitał własny 895 €
Dane kontaktowe
E-mail kaluma@mkvideo.sk
Telefon(y) 0244456497
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,046
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,046
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,052
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 720
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 720
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 332
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 994
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 955
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,046
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,105
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,290
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,273
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,563
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,118
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,151
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,106
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 150
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 150
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 956
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,045
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,023
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,022
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,739
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,739
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,739
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,582
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,100
D. Usług (účtová grupa 51) 3,193
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,169
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,346
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 823
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 120
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,843
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 446
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 315
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 315
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -315
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,158
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015